Comunicat migrare 45001:2023

Certificarea Sistemelor de Management al Sănătății și Securității în Muncă în conformitate cu cerințele SR EN ISO 45001:2023 Februarie 9, 2023 În conformitate cu informarea primită din partea Asociației de Standardizare din România, la data de 29.11.2023 a fost aprobat „SR EN ISO 45001:2023 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și … Citește mai mult

Hotărârea nr. 1579/2022 privind stabilirea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor ı̂n sectorul de agricultură ecologică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 93 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Citeste aici hotararea

Modificare plan tarifar 2023

Evoluțiile din economia naționala caracterizata de creșterea semnificativa a ratei inflatiei din ultimul an fac necesara ajustarea tarifelor practicate de CertRom pentru a reflecta evoluțiile ratei inflației, respectiv a puterii de cumpărare. Modul in care au fost calculate noile tarife presupune o actualizare a preturilor pentru taxele de control si certificare, taxele pe suprafața, pentru … Citește mai mult

Modificare plan tarifar

Nr. Inregistrare: 191204/01.04.2022 Actualizare tarife de certificare pentru anul in curs Modificarea tarifelor practicate de CertRom pentru serviciul de control si certificare alproduselor agroalimentare ecologice survine ca urmare a evolutiei indicelui generalizat al pretului deconsum pentru economia nationala in perioada 2017-2022. Rata inflatiei in perioada 2017-2022 a inregistrat urmatoarele valori 1 , conform INSSE si … Citește mai mult

Nota de informare, 26.01.2022

In ceea ce priveste procesul de certificare a operatorilor, conform noului Reg EU 848/2018 , au intervenit modificari la sanctiunile aplicate operatorilor, in cazul nerespectarii conditiilor specifice pentru agricultura ecologica. Dupa finalizarea tranzitiei de la Regulamentul (CE) nr. 834/2007 la Regulamentul (UE) nr. 848/2008, in cazul operatorilor aflati in relatii contractuale cu CertRom OC se vor … Citește mai mult

NOTA DE INFORMARE

Va informam prin prezenta adresa conform comunicarii RENAR cu privire la intrarea in vigoare a Regulamentul (UE) nr. 848/2018 careinlocuieste Regulamentului (CE) nr. 834/2007, ca incepand cu data de 01.01.2022 toti operatorii inregistrati in agricultura ecologica vorfunctiona dupa noul Regulament (UE) nr. 848/2018 din 30 mai 2018 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice. AcestRegulament … Citește mai mult

PLANIFICAREA MIGRARII LA CERINTELE SR ISO 45001:2018 – amanare termene cu 6 luni

Avand in vedere situatia globala generata de COVID19 si clarificarile publicate de IAF Accreditation Body (AB) prin Q10 si Q15, asa cum au fost preluate si de ISO, termenele stabilite prin POLITICA CERTROM PRIVIND PLANIFICAREA MIGRARII LA CERINTELE SR ISO 45001:2018, Cod: PO-12 disponibila aici, se amana cu 6 luni dupa cum urmeaza: 4.2.7 Daca … Citește mai mult