Agricultura ecologica

Una din conditiile esentiale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o reprezinta promovarea conceptului de agricultura ecologica in vederea constientizarii consumatorilor de avantajele consumului de produse ecologice.

CertRom-OC este un organism national de control si certificare produse ecologice acreditat de RENAR avand certificat nr OR 012 si certificatul de aprobare MADR nr 21

Agricultura ecologica este reglementata prin REGULAMENTUL (UE) 848/2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului si a legislatiei nationale aferenta domeniului de agricultura ecologica

Misiunea CertRom, ca organism de control si certificare in domeniul de agricultura ecologica consta in a verifica pe teren daca exploatatiile agricole (vegetala / animaliera) , unitatile de introducere pe piata/distributie si de comert/ import respecta exigentele definite in Regulamentele comunitare si legislatia nationala ( MADR) , cat si de a elibera in conditiile respectarii permanente a regulilor stabilite a documentului de atestare a conformitatii produselor agroalimentare rezultate din productia ecologica cu referentialele aplicabile

(CertRom mentine si face accesibile publicului pe site-ul sau – www.certrom.ro – informatiile referitoare la certificatele emise aflate in domeniul sau de activitate ca organism de certificare)

CertRom ofera servicii de inspectie si certificare in conformitate cu :

REGULAMENTUL (UE) 848/2018 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/427 al Comisiei din 13 ianuarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1794 al Comisiei din 16 septembrie 2020 de modificare a părții I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce privește utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologic și în conversie;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2146 al Comisiei din 24 septembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de producție excepționale referitoare la producția ecologică;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/642 al Comisiei din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/269 din 4 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 în ceea ce privește data aplicării modificărilor anumitor norme de producție detaliate pentru produsele ecologice din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/771 al Comisiei din 21 ianuarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor criterii și condiții specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor oficiale privind producția ecologică și pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori;

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/279 al Comisiei din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele si alte măsuri de asigurare a trasabilității și conformitătii în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1006 al Comisiei din 12 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul de certificat care atestă conformitatea cu normele privind producția ecologică;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1691 al Comisiei din 12 iulie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției ecologice;

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1165 al Comisiei din 15 iulie 2021 de autorizare a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora;

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1378 al Comisiei din 19 august 2021 de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice și în conversie în Uniune și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1698 al Comisiei din 13 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați, grupurile de operatori ecologici certificate și produsele ecologice din țări terțe, precum și cu norme privind supravegherea respectivelor autorități de control și organisme de control și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de respectivele autorități de control și organisme de control.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1697 al Comisiei din 13 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile de recunoaștere a autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale ale produselor ecologice în țări terțe, precum și de retragere a recunoașterii lor;

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1342 al Comisiei din 27 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme referitoare la informațiile care trebuie trimise de țările terțe și de autoritățile de control și organismele de control în scopul supravegherii recunoașterii acestora în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește produsele ecologice importate, precum și la măsurile care urmează să fie luate în cadrul exercitării supravegherii respective.

Standardele de referinta pentru activitatea CertRom sunt:

  • SR EN ISO/CEI 17065:2013- Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica produse, procese si servicii;
  • REGULAMENTUL (UE) 848/2018 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
  • Ordinul 312 din 05 noiembrie 2021 privind organizarea sistemului de control si certificare, de aprobare a organismelor de control si de supraveghere a activitatilor acestora in agricultura ecologica.

CertRom are capabilitatea tehnica (personal calificat, instruit si cu experienta necesara) de a desfasura activitati de control a conformitatii productiei ecologice si certificare in urmatoarele domenii de activitate:

  • plante si produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor.
  • Animale şi produse de origine animală neprelucrate;
  • Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente

Certificarea conformitatii produselor ecologice presupune parcurgerea de catre operator si organismul de control si certificare CertRom-OC a unor etape cu sarcini si responsabilitati concrete si bine definite de catre ambele parti in scopul controlului conformitatii cu prevederile legislatiei in vigoare privind productia ecologica.

Activitatile legate de control / certificare efectuate asupra operatorilor care produc, prelucrează/pregătește, distribuie/introduce pe piață, depozitează, importă și exportă dintr-o tara terta produse agroalimentare certificate si/sau in conversie,se desfasoara, pentru un ciclu de certificare, pe durata unui an si cuprinde urmatoarele:

  • controlul initial pentru obtinerea certificarii;
  • supravegherea: controale suplimentare pe durata de valabilitate a certificatului

Dupa parcurgerea perioadei de conversie, in urma controlului efectuat, operatorii care au respectat regulile de productie vor primi certificatul de produs ecologic si isi vor putea eticheta produsele cu mentiunea de statut de produs ecologic.

Sigla nationala/ logoul UE aplicate pe eticheta unui produs ecologic are urmatoarele semnificatii:

Sigla nationala “ae”, specifica produselor ecologice, alaturi de sigla comunitara sunt folosite pentru a completa etichetarea, in scopul identificarii de catre consumatori a produselor obtinute in conformitate cu metodele de productie ecologica.

Logoul comunitar ofera recunoasterea produselor certificate ecologic in intreaga Uniune Europeana.

Cerintele referitoare la procesul de tratare a reclamatiilor si apelurilor sunt accesibile tuturor partilor interesate, fiind disponibile in sectiunea Documente

Informatii utile:

Lista operatorilor integrati in sistemul de control al organismului de certificare si control RO-ECO-021, conform REGULAMENTULUI (UE) nr. 848/2018 AICI