Agricultura ecologica

Una din conditiile esentiale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o reprezinta promovarea conceptului de agricultura ecologica in vederea constientizarii consumatorilor de avantajele consumului de produse ecologice.

CertRom-OIC este un organism national de inspectie si certificare produse ecologice acreditat de RENAR avand certificat nr OR 012 si certificatul de aprobare MADR nr 21

Agricultura ecologica este reglementata prin Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice si in Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 si a legislatiei nationale aferenta domeniului de agricultura ecologica

Misiunea CertRom, ca organism de inspectie si certificare in domeniul de agricultura ecologica consta in a verifica pe teren daca exploatatiile agricole (vegetala / animaliera) , unitatile de procesare si de comert/ import respecta exigentele definite in Regulamentele comunitare si legislatia nationala( MADR) , cat si de a elibera in conditiile respectarii permanente a regulilor stabilite a documentului de atestare a conformitatii produselor agroalimentare rezultate din productia ecologica cu referentialele aplicabile

(CertRom mentine si face accesibile publicului pe site-ul sau – www.certrom.ro – informatiile referitoare la certificatele emise aflate in domeniul sau de activitate ca organism de certificare)

CertRom ofera servicii de inspectie si certificare in conformitate cu :

 • Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice ;
 • Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007
 • legislatiea nationala aferenta domeniului de agricultura ecologica;
 • Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului in ceea ce priveste regimul de import al produselor ecologice din tari terte.

Standardele de referinta pentru activitatea CertRom sunt:

 • SR EN ISO/CEI 17065:2013- Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica produse, procese si servicii;
 • Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice;
 • Ordinul nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare/organismelor de control si de supraveghere a activitatii organismelor de control, in agricultura ecologica, cu modificarile si completarile ulterioare.

CertRom are capabilitatea tehnica (personal calificat, instruit si cu experienta necesara) de a desfasura activitati de inspectie a conformitatii productiei ecologice si certificare in urmatoarele domenii de activitate:

 • Produse vegetale neprocesate
 • Animale vii sau produse neprocesate de origine animala
 • Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente

Certificarea conformitatii produselor ecologice presupune parcurgerea de catre operator si organismul de inspectie si certificare CertRom-OIC a unor etape cu sarcini si responsabilitati concrete si bine definite de catre ambele parti in scopul controlului conformitatii cu prevederile legislatiei in vigoare privind productia ecologica.

Activitatile legate de inspectie / certificare efectuate asupra operatorilor care produc, proceseaza, depoziteaza, comercializeaza si/sau importa dintr-o tara terta produse agroalimentare certificate si/sau in conversie,se desfasoara, pentru un ciclu de certificare, pe durata unui an si cuprinde urmatoarele :

 • inspectia initiala pentru obtinerea certificarii;
 • supravegherea: inspectii suplimentare pe durata de valabilitate a certificatului

Dupa parcurgerea perioadei de conversie, in urma inspectiilor efectuate, operatorii care au respectat regulile de productie vor primi certificatul de produs ecologic si isi vor putea eticheta produsele cu mentiunea de statut de produs ecologic.

Sigla nationala/ logoul UE aplicate pe eticheta unui produs ecologic are urmatoarele semnificatii:

Sigla nationala „ae”, specifica produselor ecologice, alaturi de sigla comunitara sunt folosite pentru a completa etichetarea, in scopul identificarii de catre consumatori a produselor obtinute in conformitate cu metodele de productie ecologica.

Logoul comunitar ofera recunoasterea produselor certificate ecologic in intreaga Uniune Europeana.

Cerintele referitoare la procesul de tratare a reclamatiilor si apelurilor sunt accesibile tuturor partilor interesate, fiind disponibile in sectiunea Documente

Informatii utile:

Lista operatorilor integrati in sistemul de control al organismului de certificare si inspectie RO-ECO-021, conform REGULAMENTULUI (CE) nr. 889/2008 si REGULAMENTULUI (CE) nr. 834/2007 poate fi consultata AICI