Sustenabilitate – ISCC

Certificarea in sistemul ISCC consta in verificarea respectarii permanente a cerintelor legislatiei europene, nationale, demonstrarea sustenabilitatii materiilor prime si produselor in toate pietele si sectoarele nereglementate, precum si demonstrarea conformitatii cu cerintele CORSIA (Compensare si Reducere a Carbonului pentru Aviatia Internationala) in conformitate cu referentialele aplicabile.

Etapele certificarii

Solicitarea

Se face de catre operatorul interesat care contacteaza CertRom telefonic, prin fax, e-mail sau prin vizita la sediul societatii pentru a obtine informatii referitoare la procesul de certificare in sistemul ISCC. Acesta completeaza si transmite catre CertRom formularul “Cerere initiere proces de certificare ISCC”, disponibil pe site-ul CertRom, sectiunea Documente.

Analiza solicitarii

Se face de catre personalul competent CertRom pentru a se asigura ca inainte de incheierea unui contract in vederea certificarii indeplinirii criteriilor de sustenabilitate conform cerintelor sistemului ISCC solicitat referitoare la activitatea solicitantului, sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • cerintele operatorului referitoare la certificarea ISCC sunt definite, documentate si intelese in mod clar;
 • exista capabilitatea de a presta serviciul de certificare a materialelor sustenabile in ceea ce priveste scopul certificarii si sistemul ISCC solicitat, amplasarea activitatilor operatorului si orice alte cerinte specifice aplicabile;
 • orice diferente de intelegere intre parti sunt solutionate.

Incheierea contractului

Incheierea contractului de certificare se face dupa ce in urma analizei solicitarii rezultatul acesteia este favorabil si tarifele sunt acceptate de catre operator. Pentru a putea utiliza sistemul de certificare al ISCC, Operatorul trebuie sa acceseze pagina „Registration process” de pe website-ul oficial ISCC si sa urmeze pasii pentru a primi un numar de inregistrare in sistemul ISCC.

Fara acordul ISCC, CertRom nu va putea efectua certificarea pe baza sistemului ISCC, aceasta reprezentand o conditie suspensiva pentru executarea contractului.

Evaluare conformitatii cu cerintele sistemului ISCC solicitat si aplicabil.

Dupa semnarea contractului, se solicita operatorului transmiterea documentelor necesare pentru efectuarea activitatilor de audit. Dupa efectuarea activitatii de audit la operator, auditul se finalizeaza cu un raport de audit (sau mai multe rapoarte de audit, dupa caz) care cuprinde constatarile auditului, elaborat de auditorii CertRom si contrasemnat de catre operator.

In situatiile in care se constata neregului/incalcari, acestea sunt tratate conform cerintelor si procedurilor ISCC, disponibile public pe site-ul https://www.iscc-system.org

Analiza si decizia de certificare

Analiza si decizia de certificare se face de catre personalul competent CertRom pentru acesta etapa, care in urma analizei dosarului emite decizia de acordare sau neacordare a certificarii. In cazul unei decizii favorabile se emite certificatul de conformitate si Anexele aferente.

Supravegherea activitatii

Auditul obligatoriu de supraveghere se aplica pentru Operatorii care sunt la certificarea initiala si manipuleaza material sustenabil ce poate fi eligibil pentru stimulente suplimentare in State Membre ale UE. Auditul se efectueaza la 3 luni (manipulare deseuri / reziduuri si uleiuri vegetale) si/sau 6 luni (manipulare deseuri / reziduuri) de la data certificarii initiale si se concentreaza pe cerintele de trasabilitate si bilant de masa;

CertRom ofera servicii certificare in conformitate cu:

 • Procedurile si cerintele ISCC SYSTEM GMBH
 • DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (RED I)
 • European Commission note on the conducting and verifying actual calculations of GHG emission savings version 2.0
 • DIRECTIVE 2009/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 amending Directive 98/70/EC as regards the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions and amending Council Directive 1999/32/EC as regards the specification of fuel used by inland waterway vessels and repealing Directive 93/12/EEC (FQD)
 • DIRECTIVE (EU) 2015/1513 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources
 • DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (RED II)
 • National legal framework applicable if relevant Member States decided to prepare national sustainability schemes under RED and accredited them with EC
 • Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)