Nota de informare, 26.01.2022

In ceea ce priveste procesul de certificare a operatorilor, conform noului Reg EU 848/2018 , au intervenit modificari la sanctiunile aplicate operatorilor, in cazul nerespectarii conditiilor specifice pentru agricultura ecologica.

Dupa finalizarea tranzitiei de la Regulamentul (CE) nr. 834/2007 la Regulamentul (UE) nr. 848/2008, in cazul operatorilor aflati in relatii contractuale cu CertRom OC se vor intocmi Acte Aditionale conform “Anexa K – Act aditional nr.  la contractul de certificare nr. in agricultura ecologica, cod: PSQ-03-F-04/E”, iar pentru operatorii noi intrati in sistemul de agricultura ecologica dupa finalizarea tranzitiei se vor intocmi contracte noi conform “Anexa  I – Contract de certificare in agricultura ecologica, cod: PSQ-03-F-03/E.”