Departament Sisteme de Management

Descriere CertRom

CertRom este un organism de certificare Sisteme de Management acreditat de Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR, avand certificat de acreditare nr. SM 025, pentru indeplinirea cerintelor SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si competenta sa efectueze servicii de certificare a Sistemelor de Management al Calitatii, de Mediu, al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, si respectiv SR EN ISO 45001:2023. Detalii despre aceasta acreditare CertRom se gasesc pe site-ul RENAR, sectiunea OEC Acreditate.

Descriere directie de certificare Sisteme de Management

Inca de la infiinatarea CertRom, din anul 2000, am dezvoltat si oferit solutii personalizate pentru certificarea sistemelor de management pentru actorii relevanti din economia nationala, luand in considerare particularitatile pietei din Romania.

Procesele implicate pentru certificarile CertRom pentru Sisteme de Management sunt realizate conform referentialului de acreditare ISO/CEI 17021, folosind echipe de specialisti cu vasta experienta in domeniu acumulata in cei peste 20 ani de functionare si imbunatatire a schemelor de certificare utilizate.

Experienta noastra de certificare a Sistemelor de Management, derulata pentru un spectru larg de operatori economici, de la firme cu experienta vasta, pana la firme aflate la inceput de drum, ne-a aratat ca beneficiile acestui tip de certificare merg dincolo de relatiile furnizor-client, fiind unul dintre subiectele ce se concretizeaza ca si criteriu in procese de achizitii importante, atat in zona achizitiilor private cat si in zona achizitiilor publice.

De altfel, abordarea curenta a standardelor din domeniul Sistemelor de Management, ce merge pe o abordare a contextului organizatiilor si partilor interesate de activitatea, produsul si/sau serviciul prestat de organizatia care se certifica ca indeplinind cerintele din referentialele Sistemului de Management, implica in evaluare si astfel aduce valoare atat pentru partea clasica de relatie furnizor-client, dar si pentru partile conexe acesteia ca autoritati, subcontractori, organizatii din domeniu etc.

Referentialele certificarilor noastre pentru Sisteme de Management sunt standarde ce fac parte din seriile internationale relevante, in general consacrate in domeniu.

Scheme de Certificare Sisteme de Management

ISO 9001

Recunoastere si acreditare: Organism de terta parte independent, acreditat de Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR, avand certificat de acreditare nr. SM 025, pentru indeplinirea cerintelor SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si competenta sa efectueze servicii de certificare a Sistemelor de Management al Calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015

Referential pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 9001:2015

Scop: Certificare sisteme de management – Calitate

Aplicabilitate standard: toate sectoarele economice, inclusiv constructii, medical, industrie, agricultura.

Compatibilitate cu alte scheme de certificare: poate fi evaluat si certificat ca parte a unui Sistem de Management Integrat impreuna cu cerintele specifice referitoare la Sisteme de Management de Mediu si Sanatate si Securitate in Munca

Drepturi referitoare la marci si referiri la certificare obtinute dupa evaluare si certificare: Certificat si Sigla CertRom certificare SM

Detalii specifice schemei:

Seria ISO 9000 se adresează diferitelor aspecte ale managementului calității și conține unele dintre cele mai cunoscute si utilizate standarde ISO. ISO 9001 stabilește criteriile pentru un Sistem de Management al Calității și este singurul standard din aceasta serie care poate fi utilizat ca referential pentru certificare. Acest standard poate fi folosit de orice organizație, indiferent de dimensiunea sa sau de domeniul său de activitate. In fapt, in acest moment există peste un milion de companii și organizații din peste 170 de țări certificate ISO 9001 (conform ISO.org).

Acest standard se bazează pe o serie de principii de management al calității, inclusiv o concentrare puternică asupra clienților, motivația și implicațiile managementului de la cel mai inalt nivel, abordarea riscurilor, proceselor și îmbunătățirea continuă. Aceste principii sunt explicate mai detaliat în principiile ISO de management al calității disponibile pe situl ISO.org. Utilizarea ISO 9001 vă ajută să vă asigurați că partenerii obțin produse și servicii cu consecventa și de bună calitate, ceea ce aduce numeroase beneficii pentru afaceri.

ISO 14001

Recunoastere si acreditare: Organism de terta parte independent, acreditat de Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR, avand certificat de acreditare nr. SM 025, pentru indeplinirea cerintelor SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si competenta sa efectueze servicii de certificare a Sistemelor de Management de Mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015

Referential pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 14001:2015

Scop: Certificare sisteme de management – Mediu

Aplicabilitate standard: toate sectoarele economice, inclusiv constructii, medical, industrie, agricultura, relevanta ridicata pentru organizatiile cu impact semnificativ asupra mediului.

Compatibilitate cu alte scheme de certificare: poate fi evaluat si certificat ca parte a unui Sistem de Management Integrat impreuna cu cerintele specifice referitoare la Sisteme de Management al Calitatii si Sanatate si Securitate in Munca

Drepturi referitoare la marci si referiri la certificare obtinute dupa evaluare si certificare: Certificat si Sigla CertRom certificare SM

Detalii specifice schemei:

Seria ISO 14000 este utila pentru toate companiile și organizațiile de orice tip care necesită instrumente practice pentru a-și gestiona responsabilitățile de mediu. ISO 14001 stabilește criteriile pentru un sistem de management de mediu și poate fi utilizat ca referential pentru certificare. Acesta prezintă un cadru pe care o companie sau o organizație îl poate urma pentru a stabili un sistem eficient de management de mediu. Există peste 300.000 de certificări ISO 14001 în 171 de țări din întreaga lume (conform ISO.org).

Acest standard se bazează pe o serie de principii de management de mediu, inclusiv o concentrare puternică asupra impactului asupra mediului, resurse și implicațiile managementului de la cel mai inalt nivel, abordarea riscurilor, proceselor, control operational si situatii de urgenta. Beneficiile unui sistem de management sunt detaliate in documentul ISO 14001 – AVANTAJE CHEIE, disponibil pe siteul ISO.org.

Utilizarea ISO 14001 vă ajută să vă asigurați partenerii despre preocuparile si angajamentele organizatiei Dumneavoastra referitoare la Mediu, in contextul actual in care preocuparile referitoare la schimbarile climatice, poluare si impact asupra mediului ocupa primele titluri in toate agendele programelor si proiectelor pe termen mediu si lung.

ISO 45001

Recunoastere si acreditare: Organism de terta parte independent, acreditat de Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR, avand certificat de acreditare nr. SM 025, pentru indeplinirea cerintelor SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si competenta sa efectueze servicii de certificare a Sistemelor de Management al Sănătății și Securității în Muncă in conformitate cu standardul SR EN ISO 45001:2023

Referential pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 45001:2023

Scop: Certificare sisteme de management – Sănătate și Securităte în Muncă – Sănătate şi Siguranţă Ocupaţională

Aplicabilitate standard: toate sectoarele economice, inclusiv constructii, medical, industrie, agricultura, relevanta ridicata pentru organizatiile a caror activitate, materii prime sau produse implica pericole si riscuri semnificative din punct de vedere al Sănătății și Securității în Muncă.

Compatibilitate cu alte scheme de certificare: poate fi evaluat si certificat ca parte a unui Sistem de Management Integrat impreuna cu cerintele specifice referitoare la Sisteme de Management al Calitatii si de Mediu

Drepturi referitoare la marci si referiri la certificare obtinute dupa evaluare si certificare: Certificat si Sigla CertRom certificare SM

Detalii specifice schemei:

Seria ISO 45000 este utila pentru toate companiile și organizațiile de orice tip care trateaza ca importante îmbunătățirea siguranței angajaților, reducerea riscurilor la locul de muncă și crearea unor condiții de muncă mai bune și mai sigure.

ISO 45001 stabilește criteriile pentru un Sistem de Management al Sănătății și Securității în Muncă și poate fi utilizat ca referential pentru certificare. Acesta prezintă un cadru pe care o companie sau o organizație îl poate urma pentru a stabili un sistem eficient de Management al Sănătății și Securității în Muncă. Există peste 300.000 de certificări ISO 14001 în 171 de țări din întreaga lume (conform ISO.org). Beneficiile unui astfel sistem de management sunt detaliate in documentul ISO 45001 Sănătate și Securităte în Muncă, disponibil pe siteul ISO.org.

Potrivit ILO (International Labour Organization), peste 7600 de persoane mor în fiecare zi din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor. De aceea, un comitet ISO format din experți în securitate și sănătate în muncă a dezvoltat un standard internațional cu potențialul de a salva aproape trei milioane de vieți în fiecare an. Structurată într-un mod similar cu alte sisteme de management ISO, abordarea este familiară utilizatorilor altor standarde precum ISO 14001 sau ISO 9001. ISO 45001 se bazează pe succesul standardelor internaționale anterioare din acest domeniu, cum ar fi OHSAS 18001, Liniilor directoare ILO-SSM, diferitelor standarde naționale și standardelor și convențiilor internaționale ale ILO privind munca.

Alte Sisteme de Management

Recunoastere si acreditare: Organism de terta parte independent, proces de certificare derulat conform cerintelor din SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 si utilizand personal cu competenta sa efectueze servicii de certificare a Sistemelor de Management in conformitate cu referentiale consacrate

Referential pentru activitatea de certificare: de exemplu SR ISO 37001:2017, SR EN ISO/IEC 27001:2018, SR EN ISO 22000:2019, SR EN ISO 50001:2019 etc.

Scop: Certificare sisteme de management – Diverse – SMSI, SME etc.

Aplicabilitate standard: diverse sectoare economice, inclusiv constructii, medical, industrie, agricultura, IT, alimentar, relevanta ridicata pentru organizatiile a caror activitate, materii prime sau produse implica cerinte specializate.

Compatibilitate cu alte scheme de certificare: poate fi evaluat si certificat ca parte a unui Sistem de Management Integrat impreuna cu cerintele specifice referitoare la Sisteme de Management al Calitatii, de Mediu si/sau al Sănătății și Securității în Muncă

Drepturi referitoare la marci si referiri la certificare obtinute dupa evaluare si certificare: Certificat si Sigla CertRom certificare SM

Detalii specifice schemei:

Seriile ISO 9000, ISO 14000 si ISO 45000 sunt solutia consacrata pentru majoritatea sectoarelor economice si pentru multe din situatiile din piata unde sunt solicitate informatii obiective despre Sistemele de Management, exista situatii in care este necesar un referential specific activitatii sau contextului in care activeaza organizatia.

Pe baza experientei de peste 20 de ani in certificari Sisteme de Management, putem dezvolta impreuna o tema pe care o gasiti relevanta pentru organizatia Dumneavoastra, astfel incat sa obtinem impreuna informatiile relevante specifice fluxurilor de lucru pe care le gestionati, si, in baza unei evaluari desfasurata cu profesionalism si competenta de catre echipele noastre, sa putem confirma partilor interesate de activitatea pe care o desfasurati, conformitatea cu cerintele specifice din referentialul pe care il stabilim impreuna ca aplicabil, astfel incat sa aiba impactul pe care vi-l doriti, atat pentru partea clasica de relatie furnizor-client, dar si pentru partile conexe acesteia ca autoritati, subcontractori, consumatori, organizatii din domeniu etc.

In acest scop au fost dezvoltate solutii dedicate cu referentiale ce abordeaza teme specifice cum ar fi cele enumerate mai jos, fara a se limita insa posibilitatea de certificare la cele din enumerarea de mai jos.

Intre cele mai frecvente solicitari de certificari Sisteme de Management, pe langa cele consacrate detaliate mai sus, sunt cele dezvoltate in conformitate cu referentialele:

SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare.

Acest standard stabileşte cerinţe şi furnizează îndrumări pentru un sistem de management conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să lupte împotriva mituirii şi să se conformeze legilor anti-mită şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia.

SR EN ISO/IEC 27001:2018 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe

Acest standard furnizează cerinţe pentru stabilirea, implementarea, întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al securităţii informaţiei.

SR EN ISO 22000:2019 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar

Acest standard specifică cerinţe pentru un sistem de management al siguranţei alimentelor (SMSA), pentru a permite unei organizaţii care este direct sau indirect implicată în lanţul alimentar: să planifice, să implementeze, să opereze, să menţină şi să actualizeze un SMSA care furnizează produse şi servicii care sunt sigure, în conformitate cu utilizarea preconizată a acestora; să demonstreze conformitatea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile, privind siguranţa alimentelor; să evalueze şi să estimeze cerinţele convenite de comun acord cu clienţii în privinţa siguranţei alimentelor şi să demonstreze conformitatea cu acestea; să comunice eficace părţilor interesate relevante din lanţul alimentar problemele privind siguranţa alimentelor; să asigure că organizaţia se conformează politicii sale declarate de siguranţă a alimentelor; să demonstreze conformitatea către părţile interesate relevante; să urmărească certificarea sau înregistrarea SMSA propriu de către o organizaţie externă, sau să facă o autoevaluare sau autodeclarare a conformităţii cu acest document.

SR EN ISO 50001:2019 Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare

Acest standard specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei (SME). Scopul urmărit este de a da posibilitatea unei organizații să realizeze, printr-o abordare metodică, îmbunătățirea continuă a performanței energetice și a SME.