Sisteme de Management

Certificarea Sistemelor de Mangement se desfasoara conform REGULAMENT PENTRU CERTIFICAREA, SUPRAVEGHEREA SI RECERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RCSM, disponibil public pe site-ul www.certrom.ro, sectiunea DOCUMENTE si procedurilor interne CertRom ce stabilesc cadrul organizatoric, metodele si responsabilitatile privind efectuarea activitatii de certificare, supraveghere si recertificare a Sistemelor de Management ale clientilor CertRom, in conformitate cu standardele de referinta si reglementarile aplicabile.

Activitatile de evaluare a sistemelor de management (SM) au drept scop:

  • determinarea gradului de conformitate, mentinere si imbunatatire a SM auditat cu criteriile de audit;
  • evaluarea capabilitatii de realizare in mod sistematic a politicii si obiectivelor declarate;
  • evaluarea eficacitatii implementarii SM.

Mai jos este prezentat succint procesul de certificare, in cazul unor neclaritati comparativ cu continutul procedurilor, prevederile din proceduri sunt cele care sunt luate in considerare.

Etapele certificarii SM

Solicitarea

Solicitarea se face de catre operatorul economic interesat care contacteaza CertRom telefonic, prin fax, e-mail sau prin vizita la sediul societatii pentru a obtine informatii referitoare la procesul de certificare a sistemelor de management. Acesta completeaza si transmite catre CertRom formularul “Cererea/Chestionar de autoevaluare certificare sisteme de management”, disponibil pe site-ul CertRom, www.certrom.roSe face de catre operatorul interesat care contacteaza CertRom-OIC telefonic, prin fax, e-mail sau prin vizita la sediul societatii pentru a obtine informatii referitoare la procesul de inspectie/certificare a produselor ecologice. Acesta completeaza si transmite catre CertRom-OIC formularul “Cererea/Chestionar de autoevaluare certificare produse ecologice”, disponibil pe site-ul CertRom, www.certrom.ro.

Analiza solicitarii

Analiza solicitarii se face de catre personalul competent CertRom pentru a se asigura ca inainte de incheierea unui contract de inspectie si certificare sisteme de management sunt indeplinite urmatoarele conditii:

  • cerintele operatorului referitoare la certificarea de sisteme de management sunt definite, documentate si intelese in mod clar;
  • exista capabilitatea de a presta serviciul de certificare a sistemelor de management in ceea ce priveste domeniul certificarii de sisteme de management cerute, amplasarea activitatilor operatorului si orice alte cerinte speciale;
  • orice diferente de intelegere intre parti sunt solutionate.

Incheierea contractului

Incheierea contractului de certificare se face dupa ce in urma analizei solicitarii rezultatul acesteia este favorabil si tarifele sunt acceptate de catre operator.

Evaluare initiala a activitatii (evaluare documente si audit la fata locului)

Dupa semnarea contractului, se solicita operatorului transmiterea documentelor necesare pentru efectuarea activitatilor de audit. Dupa efectuarea activitatii de audit la operator, auditul se finalizeaza cu un raport de audit care cuprinde constatarile, elaborat de Auditorul Sef desemnat de CertRom.

In situatiile in care se constata neconformitati, acestea sunt tratate conform REGULAMENT PENTRU CERTIFICAREA, SUPRAVEGHEREA SI RECERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RCSM, disponibil public pe site-ul www.certrom.ro, sectiunea DOCUMENTE

Analiza si decizia de certificare

Analiza si decizia de certificare se face de catre personalul competent CertRom pentru acesta etapa, care in urma analizei dosarului emite decizia de acordare sau neacordare a certificarii. In cazul unei decizii favorabile se emite certificatul si marca de certificare.

Supravegherea activitatii

In perioada de valabilitate a certificatelor emise de CertRom se efectueaza activitati de supraveghere a operatorilor economici certificati, activitate concretizata prin efectuarea de audituri de supreveghere.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati documentul “REGULAMENT PENTRU CERTIFICAREA, SUPRAVEGHEREA SI RECERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT Cod: RCSM”, disponibil public pe site-ul www.certrom.ro, sectiunea DOCUMENTE