CERTROM

Organism acreditat in domeniul certificarii - membru RENAR

ORGANISM ACREDITAT RENAR PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII (conform ISO 9001) – SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – CERTIFICAT ACREDITARE SM025

ORGANISM ACREDITAT RENAR PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU (conform ISO 14001) – SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – CERTIFICAT ACREDITARE SM025

ORGANISM ACREDITAT RENAR PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE (conform OHSAS 18001) – SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – CERTIFICAT ACREDITARE SM025

ORGANISM ACREDITAT RENAR PENTRU INSPECTIE SI CERTIFICARE IN AGRICULTURA ECOLOGICA (conform REGULAMENTULUI(CE) NR.834/2007) – SR EN ISO/CEI 17065:2013 – CERTIFICAT ACREDITARE NR OR 012

ORGANISM APROBAT DE MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PENTRU INSPECTIE SI CERTIFICARE IN AGRICULTURA ECOLOGICA (CERTIFICARE ECO) – CERTIFICAT DE APROBARE NR.21- COD DE IDENTIFICARE RO-ECO-021

Pentru cereri concrete de certificare, secretariatul CertRom va sta la dispozitie.