Agricultura ecologica

Certificarea in domeniul agriculturii ecologice consta in verificarea respectarii permanente a cerintelor comunitare si nationale pentru exploatatiile agricole (vegetale / animale), unitatile de productie, prelucrează/pregătește, distribuie/introduce pe piață, depozitează, importă și exportă precum si eliberarea documentelor de atestare a conformitatii produselor agroalimentare rezultate din productia ecologica in conformitate cu referentialele aplicabile.

Etapele certificarii

Solicitarea

Se face de catre operatorul interesat care contacteaza CertRom-OC telefonic, prin e-mail sau prin vizita la sediul societatii pentru a obtine informatii referitoare la procesul de control / certificare a produselor ecologice. Acesta completeaza si transmite catre CertRom-OC formularul “Cererea / Chestionar de autoevaluare certificare produse ecologice”, disponibil pe site-ul CertRom, www.certrom.ro.

Analiza solicitarii

Se face de catre personalul competent CertRom pentru a se asigura ca inainte de incheierea unui contract de control si certificare produse ecologice sunt indeplinite urmatoarele conditii:

  • cerintele operatorului referitoare la certificarea de produse ecologice sunt definite, documentate si intelese in mod clar;
  • exista capabilitatea de a presta serviciul de certificare a produselor ecologice in ceea ce priveste domeniul certificarii de produse ecologice cerute, amplasarea activitatilor operatorului si orice alte cerinte speciale;
  • orice diferente de intelegere intre parti sunt solutionate.

Incheierea contractului

Incheierea contractului de control si certificare se face dupa ce in urma analizei solicitarii rezultatul acesteia este favorabil si tarifele sunt acceptate de catre operator. Ulterior incheierii contractului cu OC CertRom operatorul trebuie sa se inregistreze in sistemul de Agricultura Ecologica la Directiile Agricole Judetene de care apartin.

Evaluare initiala a activitatii (documnetara si control la fata locului)

Dupa semnarea contractului, se solicita operatorului transmiterea documentelor necesare pentru efectuarea activitatilor de control. Dupa efectuarea activitatii de control la operator, controlul se finalizeaza cu un raport de control care cuprinde constatarile controlului, elaborat de Inspectorul Desemnat CertRom si contrasemnat de catre operator.

In situatiile in care se constata neregului/incalcari, acestea sunt tratate conform Catalogului de sanctiuni, disponibil public pe site-ul www.certrom.ro.

Analiza si decizia de certificare

Se face de catre personalul competent CertRom pentru acesta etapa, care in urma analizei dosarului emite decizia de acordare sau neacordare a certificarii. In cazul unei decizii favorabile se emite certificatul de conformitate si Anexele aferente.

Supravegherea activitatii

In perioada de valabilitate a certificatelor emise de CertRom-OC se efectueaza activitati de supraveghere a operatorilor, activitate concretizata prin efectuarea de controale suplimentare anuntate/neanuntate.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati documentul “Regulile si conditiile generale privind desfasurarea activitatii de control si certificare a conformitatii produselor rezultate din productia ecologica