Departament Sustenabilitate

Descriere CertRom

CertRom este un organism de certificare de terta parte acreditat de RENAR conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, certificat de acreditare nr. OR 012 si recunoscut de INTERNATIONAL SUSTENABILITY & CARBON CERTIFICATION (ISCC) avand nr. RO 210 pentru certificarea respectarii criteriilor de sustenabilitate conform schemelor de certifiare ISCC EU, ISCC PLUS si ISCC CORSIA.

Descriere International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

ISCC – International Sustainability and Carbon Certification – este o organizatie independenta cu mai multe parti interesate care ofera un sistem de certificare aplicabil la nivel global pentru sustenabilitatea materiilor prime si a produselor. ISCC este un sistem aplicabil mai multor materii prime. Sistemul de certificare ISCC se aplica intregului lant de aprovizionare si pentru diferite sectoare si piete: bioenergie (biocombustibili si biolichide), produse alimentare, furaje si piete chimice / tehnice.

ISCC este organizatia responsabila pentru dezvoltarea, supravegherea, revizuirea si imbunatatirea continua a sistemelor de certificare ISCC.

ISCC opereaza urmatoarele sisteme de certificare: ISCC EU, ISCC PLUS si ISCC CORSIA. Verificarea conformitatii cu cerintele ISCC si emiterea certificatelor ISCC sunt efectuate de organisme de certificare de terta parte recunoscute de ISCC.

ISCC UE poate fi utilizat pentru a demonstra conformitatea cu cerintele legale ale Directivei UE 2009/28/CE privind energia regenerabila modificata prin Directiva (UE) 2015/1513 (RED) si Directiva privind calitatea combustibililor 2009/30/CE modificata prin Directiva (UE) 2015/1513 (FQD).

ISCC PLUS este un sistem de certificare pentru toate pietele si sectoarele care nu sunt reglementate de CORSIA si RED si poate fi utilizat pentru a demonstra sustenabilitatea pe pietele de alimente sau furaje, pentru aplicatii chimice sau tehnice si pentru pietele de bioenergie.

ISCC CORSIA este un sistem de certificare pentru combustibili sustenabili pentru aviatie care demonstreaza conformitatea cu Schema de Reducere si Compensare a Carbonului pentru Aviatia Internationala (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). CORSIA a fost dezvoltata de Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (International Civil Aviation Organization, ICAO) si solicita industriei aeronautice sa compenseze emisiile de gaze cu efect de sera (GES) incepand cu 2021.

Scheme de Certificare ISCC

ISCC EU

Recunoastere si acreditare:

  • Recunoscut de Comisia Europeana (CE) pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele legale ale Directivelor RED si FQD
  • Supravegherea de catre Oficiul Federal German pentru Agricultura si Alimentatie (German Federal Office for Agriculture and Food – BLE)
  • Supravegherea si acreditarea de catre ANSI

Scop: Pietele de biocombustibili din UE

Acceptarea altor scheme de certificare:

  • Acceptarea tuturor schemelor nationale si voluntare recunoscute de CE
  • Pentru deseuri si reziduuri, schemele sunt acceptate doar dupa o analiza comparativa pozitiva. Deocamdata, doar schemele RedCert EU, RSB si 2BSvs au avut un rezultat pozitiv

Materiale: Toate tipurile de materii prime agricole si forestiere, deseuri si reziduuri, biogaz si alge

Aplicarea cerintelor referitoare la emisiile de GES: Obligatorii pentru toate elementele lantului de aprovizionare

Acceptarea reciproca a ISCC EU si ISCC PLUS: Livrarile exclusiv de la companii certificate ISCC PLUS nu sunt acceptate

Revendicari aplicabile: „ISCC Compliant” (Conform cu ISCC) si „RED Compliant” (Conform cu EU RED)

ISCC PLUS

Recunoastere si acreditare:

  • ISCC PLUS este un standard de certificare voluntar pentru pietele nereglementate
  • Supravegherea si acreditarea de catre ANSI

Scop: Pietele de biocombustibili din afara UE, bioenergie, produse chimice, alimentare, furaje si aplicatii tehnice.

Acceptarea altor scheme de certificare: Doar ISCC: intreg lantul de aprovizionare in amonte trebuie sa fie certificat ISCC

Materiale: Toate tipurile de materii prime agricole si forestiere, deseuri si reziduuri, regenerabile non-bio, plastice, materiale si combustibili din carbon reciclat

Aplicarea cerintelor referitoare la emisiile de GES: Acoperire voluntara (add-on „GHG Emissions”)

Acceptarea reciproca a ISCC EU si ISCC PLUS: Sunt acceptate livrari de la companii certificate ISCC EU (daca materialul este “ISCC Compliant”)

Revendicari aplicabile: “ISCC Compliant”. Daca este aplicabil, revendicarile pentru add-on voluntar folosit

ISCC CORSIA

Recunoastere si acreditare: Recunoscut de ICAO pentru demonstrarea conformitatii cu Schema de Reducere si Compensare a Carbonului pentru Aviatia Internationala (CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)

Aplicabilitate: combustibili de aviatie sustenabili care demonstreaza conformitatea cu Schema de Reducere si Compensare a Carbonului pentru Aviatia Internationala (CORSIA)

Operatorii din industria aeronautica pot compesa emisiile GES prin achizitionarea de credite de carbon generate de proiectele de protectie climatice sau prin reducerea emisiilor prin utilizarea combustibililor de aviatie sustenabili (Sustainable Aviation Fuels, SAF). Pentru a deveni eligibili, acesti combustibili vor proveni de la producatori de combustibili care sunt certificati sub o schema de certificare a sustenabilitatii aprobata de ICAO.

Acceptarea altor scheme de certificare: Sunt acceptate toate schemele voluntare recunoscute de ICAO

Materiale: Toate tipurile de materii prime agricole si forestiere, deseuri si reziduuri, regenerabile non-bio, materiale si combustibili din carbon reciclat

Cadrul national de reglementare

Cadrul juridic national aplicabil in cazul in care statele membre relevante au decis sa pregateasca scheme nationale de sustenabilitate in cadrul directivei RED

Legea nr. 311/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si de stabilire a metodelor de calcul si de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Ordinul nr. 569/2019 privind aprobarea Sistemului de monitorizare prin esantionare a calitatii benzinei si motorinei si a procedurii de implementare a acestuia

Contact