Declaratia de politica in domeniul calitatii serviciilor de certificare a sistemelor de management

S.C. CertRom S.R.L. urmareste sa demonstreze si sa furnizeze incredere tuturor partilor interesate: clienti certificati, clienti ai clientilor certificati, organism de acreditare, autoritati etc. in acest scop, S.C. CertRom S.R.L. a documentat, implementat si mentine un sistem general de management conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management.

Baza cerintelor specifice de performanta a sistemului de management aplicat de CertRom in cadrul programelor de audit pentru certificarea sistemelor de management ale clientilor, care permit furnizarea increderii tuturor partilor care au un interes in certificare ca sistemele de management al clientului certificat de catre CertRom satisfac cerintele specificate ale standardelor aplicabile, sunt:

 • Impartialitate in asigurarea de servicii de certificare pentru toti solicitantii care doresc sa-si certifice Sistemul de Management, care sa asigure increderea acestora ca procesul nu este influentat de alte interese sau de alte parti;
 • Competenta personalului auditor implicat in procesul de evaluare;
 • Responsabilitate in aplicarea procedurilor de evaluare si decizie privind certificarea Sistemelor de Management ale clientilor;
 • Transparenta prin accesul la informatii referitoare la procedurile sale, procesele de audit si de certificare, statutul certificarii oricarui client, pentru a mentine increderea in integritatea si credibilitatea certificarii;
 • Asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional cu privire la informatiile pe care le primeste de la clienti, in scopul protejarii intereselor acestora;
 • Tratarea reclamatiilor si apelurilor intr-un mod adecvat, fiind depus un efort rezonabil pentru a fi rezolvate in timp util si in mod corect, diminuand erorile, omisiunile sau conduita inadecvata.

Obiectivele strategice ale politicii in domeniul calitatii serviciilor de certificare stabilite de managementul S.C. CertRom S.R.L. sunt :

 • mentinerea acreditarii RENAR pentru certificarea sistemelor de management;
 • largirea orizonturilor personalului de evaluare angajat si colaborator al CertRom;
 • cresterea increderii clientilor in calitatea serviciilor de certificare a sistemelor de management;
 • dezvoltarea continua a competentei personalului de evaluare si constientizarea importantei acestuia in asigurarea calitatii serviciilor;
 • imbunatatirea continua a a activitatii de evaluare a sistemelor de management;
 • dezvoltarea metodelor de promovare a serviciilor de certificare prestate de CertRom;
 • consolidarea pozitiei pe piata ca organism de certificare a sistemelor de management;
 • dezvoltarea portofoliului de clienti.

In calitate de Director General cer intregului personal sa actioneze pentru respectarea acestor principii in vederea prestarii unor servicii la cele mai inalte performante, pentru realizarea politicii declarate si a obiectivelor stabilite si ma angajez sa aloc toate resursele financiare pentru dotari si retehnologizari, instruiri, documentatie si personal instruit cu responsabilitati in problemele legate de sistemele de management.

Data: Octombrie 2019

Director General