Modificare plan tarifar

Nr. Inregistrare: 191204/01.04.2022

Actualizare tarife de certificare pentru anul in curs

Modificarea tarifelor practicate de CertRom pentru serviciul de control si certificare al
produselor agroalimentare ecologice survine ca urmare a evolutiei indicelui generalizat al pretului de
consum pentru economia nationala in perioada 2017-2022.

Rata inflatiei in perioada 2017-2022 a inregistrat urmatoarele valori 1 , conform INSSE si BNR 2 :
2017 – 1,3%, 2018 – 4,6%, 2019 – 3,8%, 2020 – 2,6%, 2021 – 5.1% si 2022 – 9.75 pe an iar pentru 2022
rata medie a inflatiei este preconizata la 8,5% pe an. Prin urmare creșterea generalizata a preturilor
pentru perioada scursa de la ultima actualizare a tarifelor este de 27.15%.

Tarifele practicate de CertRom sunt in vigoare din anul 2017 prin urmare acestea reflectau
structura costurilor si puterea de cumparare la acel moment. Evolutiile din economia nationala
caracterizata de cresterea semnificativa a ratei de inflatie in ultimii ani fac necesara ajustarea tarifelor
practicate de CertRom pentru a reflecta evolutiile ratei inflatiei, respectiv a puterii de cumparare.
Modul in care au fost calculate noile tarife presupune o actualizare a preturilor pentru taxele de control
si certificare, taxele pe suprafata, pentru unitatile de prelucrare, pentru cele de distributiei/introducere
pe piata, depozitare si cele de import-export precum si taxele administrative. Pentru a lua in considerare
aceste modificari, am procedat la actualizarea tarifelor pentru serviciile CertRom cu un indice mediu de
25%.

Noile tarife practicate de CertRom incepand cu data de 01.04.2022 sunt mentionate in Anexa 1.

Cu stima,
Dinu Laurentiu-Mihai

1 Rata inflatiei INSSE – https://insse.ro/cms/ro/content/ipc%E2%80%93serie-de-date-anuala
2 Rata inflatiei estimare 2022 BNR – https://www.bnr.ro/Proiectii-BNR-22694-mobile.aspx