Modificare plan tarifar 2023

Evoluțiile din economia naționala caracterizata de creșterea semnificativa a ratei inflatiei din ultimul an fac necesara ajustarea tarifelor practicate de CertRom pentru a reflecta evoluțiile ratei inflației, respectiv a puterii de cumpărare. Modul in care au fost calculate noile tarife presupune o actualizare a preturilor pentru taxele de control si certificare, taxele pe suprafața, pentru unitățile de prelucrare, pentru cele de distributiei/introducere pe piața, depozitare si cele de import-export precum si taxele administrative. Pentru a lua in considerare aceste modificări, am procedat la actualizarea tarifelor pentru serviciile CertRom cu un indice mediu de 20%. Aceste ajustari de preturi iau in considerare un scenariu in care sunt acoperite cresterile de preturi din anul anterior.

Noile tarife practicate de CertRom intra in vigoare începând cu data de 01.02.2023.