Comunicat migrare 45001:2023

Certificarea Sistemelor de Management al Sănătății și Securității în Muncă în conformitate cu cerințele SR EN ISO 45001:2023

Februarie 9, 2023

În conformitate cu informarea primită din partea Asociației de Standardizare din România, la data de 29.11.2023 a fost aprobat „SR EN ISO 45001:2023 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare” care înlocuiește „SR ISO 45001:2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare”, urmând ca cele două standarde să rămâna împreună în vigoare până la data de 29 februarie 2024, dată la care SR ISO 45001:2018 se va anula. Anularea SR ISO 45001:2018 va determina invalidarea tuturor trimiterilor către acest standard, inclusiv a certificatelor și certificărilor ce au SR ISO 45001:2018 ca referențial.

Având in vedere aceste aspecte, începând cu data de 15.02.2023 CertRom nu mai primește cereri de certificare a sistemelor de management al sănătății și securității în muncă in conformitate cu SR ISO 45001:2018.

Totodată, pentru a asigura preschimbarea documentelor de certificare având ca referențial SR ISO 45001:2018, și întrucât textele celor două standarde (SR EN ISO 45001:2023 și SR ISO 45001:2018) sunt identice din punctul de vedere al conținutului tehnic, diferența constând doar în indicativele alocate, CertRom a decis actualizarea certificatelor emise pentru sistemele de management al sănătății și securității în muncă pe baza solicitărilor primite de la clienții certificați și având confirmarea acestora că documentația sistemului de management a fost actualizată în conformitate cu cerințele SR EN ISO 45001:2023. Documentația actualizată va fi verificată la următorul audit stabilit prin programele de audit în vigoare.

Solicitările de actualizare a certificatelor emise pentru sistemele de management al sănătății și securității în muncă se primesc pe adresa sediului social al CERTROM S.R.L. (BUCUREȘTI, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 231A, Etj. 14, Ap. 54, CP 050723) sau pe adresa de e-mail office@certrom.ro . Solicitările trebuie să conțină elementele de identificare ale certificatului care trebuie actualizat (cod, data emiterii și revizia) precum și confirmarea că documentația sistemului de management al sănătății și securității în muncă a fost actualizată în conformitate cu cerințele SR EN ISO 45001:2023.

Tariful perceput de CertRom pentru actualizarea unui certificat în conformitate cu SR EN ISO 45001:2023 este cel prevăzut pentru eliberarea unui duplicat al certificatului în documentul „Tarife privind activitățile de audit și certificare a sistemelor de management aplicabile începând cu data de 01.04.2023” înregistrat cu nr. 174259 / 15.03.2023 și aprobat de Directorul General CERTROM S.R.L. .