Prezentarea generala a certificarii Sistemelor de Management de Mediu – SR EN ISO 14001:2015

Pentru organizarea si desfasurarea activitatilor legate de certificare, CertRom are in vedere cuprinderea urmatoarelor audituri:

  • audit de certificare initiala efectuat in doua etape
  • audituri de supraveghere efectuate anual in perioada de valabilitate a certificatului
  • audit de recertificare, efectuat inainte de expirarea certificarii, ciclul fiind de trei ani cu incepere de la data luarii deciziei de certificare.

Detalii privind procesul de certificare a Sistemelor de Management ale clientilor sunt descrise in Regulament pentru certificarea, supravegherea si recertificarea SM

Alte documente utile aici