Hotărârea nr. 1579/2022 privind stabilirea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor ı̂n sectorul de agricultură ecologică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 93 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Citeste aici hotararea